Category: BA Sharing

 • PSPO II – Learning Path

  in

  — tags:

  PSPO learning path from Scrum: https://www.scrum.org/pathway/product-owner-learning-path Course from Udemy https://www.udemy.com/course/product-owner-certification-level-ii-practice-exams https://www.udemy.com/course/ultimate-product-owner-certification-agile-training/ Scrum Questions with explanation: https://mlapshin.com/index.php/blog/scrum-questions/

 • Functional Decomposition

  in

  — tags:

  Các loại chức năng của phần mềm. Khi nhìn vào một phần mềm, có thể đang là phần mềm đang có sẵn trên thị trường hoặc một phần mềm mới sắp được xây dựng, các bạn có thể nhìn vào các phần chính là gì. Ở đây mình sẽ đưa ra 6 phần các bạn…